Slovenská mozaika s fotografom Mirom Švolíkom

Slovenská mozaika  11. - 12.  9. 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z                             Hosťom Slovenskej mozaiky je umelecký fotograf Miro Švolík. Fotografiu študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave  a na Katedre fotografie na FAMU v Prahe (1981 - 87). Bol vedúcim Ateliéru kreatívnej fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2018 je vedúcim ateliéru fotografie na vysokej umeleckej skole Art & Design Institut v Prahe. Hlavná časť jeho fotografickej tvorby býva charakterizovaná ako aranžovaná, inscenovaná fotografia. Najčastejšie zobrazuje ľudské postavy a ich detaily. Svoje témy spracováva aj fotografickou kolážou a montážou.   V roku 1990 získal cenu Young Photographer v International Center of Photography v New Yorku. Jeho fotografické práce sú zastúpené v mnohých zbierkach u nás i vo svete, napr. V UPM v Prahe, v MOMA v New Yorku.

 

Súbor s nahrávkou: 
Téma tejto Slovenskej mozaiky: 
Osobnosti v tejto Slovenskej mozaike: 
Dátum, kedy bola táto Slovenská mozaika odvysielaná: 
sobota, september 11, 2021