Miro Švolík

Slovenská mozaika s fotografom Mirom Švolíkom

Slovenská mozaika  11. - 12.  9. 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z                             Hosťom Slovenskej mozaiky je umelecký fotograf Miro Švolík. Fotografiu študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave  a na Katedre fotografie na FAMU v Prahe (1981 - 87). Bol vedúcim Ateliéru kreatívnej fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.