Slovenská mozaika s hercom a principálom div. LOKVAR Petrom Vargom

Slovenská mozaika 1. 9. 2019 od 9:05, 12:15 a 17:15 hod. na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Peter Varga, herec a principál bábkového divadla LOKVAR.  Narodil sa  Komárne, detstvo  prežil v Bratislave, vyštudoval v Prahe a svoj prvý angažmán spoločne so svojimi spolužiakmi hneď po absolvovaní DAMU dostal v Dejvickom divadle. Po piatich rokoch prešli všetci spoločne s režisérom Janom Bornom do divadla v Dlouhé. Peter Varga je v súčasnosti   pincipálom vlastného bábkové divadla LOKVAR a so svojimi tromi slovenskými kolegami pripravuje každoročne v Divadle v Dlouhé v rámci cyklu Krátká Dlouhá  slovenské čítané divadlo.

     

                                                     https://www.radiozet.cz
                                                          alebo 101,1 FM