Slovenská mozaika s historikom Zdeňkom Doskočilom

Slovenská mozaika  25. - 26.  9. 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z                                        Hosťom Slovenskej mozaiky bude  PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D., vedecký pracovník Historického ústavu AV ČR, český historik, ktorý sa vo svojom výskume zameriava na české a československé dejiny 1945-1989, obdobie liberalizácie komunistického režimu v 60. rokoch, začiatky normalizácie a výskum komunistických elít. V októbri bude prezentovať pražskej verejnosti svoju najnovšiu knihu V žaláři vyhnanství o slovenskom básnikovi, novinárovi a politikovi Ladislavovi Novomeskom. L. Novomestský  patril do okruhu marxistických intelektuálov, ktorí boli postihnutí stalinskými  represáliami  v päťdesiatych  rokoch. Zdeněk Doskočil vykresľuje Novomeského politický i ľudský portrét a zamýšľa sa nad motívmi jeho jednania v službe komunistickým ideám.

 

 

Osobnosti v tejto Slovenskej mozaike: 
Dátum, kedy bola táto Slovenská mozaika odvysielaná: 
sobota, september 25, 2021