Slovenská mozaika s Jozefom Leikertom 31. 7 a 1. 8. 2021

Slovenská mozaika  31. 7 a  1. 8. 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z    Hosťom Slovenskej mozaiky bude Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. slovenský spisovateľ, pedagóg, historik, básnik, autor literatúry faktu. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a niekoľko rokov sa venoval novinárskemu povolaniu. Pracoval v redakcii Smena, Pravda, bol šéfredaktorom Gama magazínu. Od roku 1996 bol zamestnaný v Historickom ústavu SAV. V rokoch 2000 – 2004 pracoval v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, dva roky bol hovorcom prezidenta SR R. Schustera a dva roky jeho osobným poradcom. Niekoľko rokov bol vedúcim Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je prvým univerzitným profesorom kulturológie na Slovensku. Dve funkčné obdobia bol predsedom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska,  v súčasnosti je predsedom Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku