Slovenská mozaika s PhDr. Zdeňkom Doskočilom Ph.D., v Rádiu Z

Slovenská mozaika  25. - 26.  9. 2021 od 7:00  - do 8:00  hod. v Rádiu Z                                    Hosťom Slovenskej mozaiky bude  PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D., vedecký pracovník Historického ústavu AV ČR, český historik, ktorý sa vo svojom výskume zameriava na české a československé dejiny 1945-1989, obdobie liberalizácie komunistického režimu v 60. rokoch, začiatky normalizácie a výskum komunistických elít. V októbri bude prezentovať pražskej verejnosti svoju najnovšiu knihu V žaláři vyhnanství o slovenskom básnikovi, novinárovi a politikovi Ladislavovi Novomeskom. L. Novomestský  patril do okruhu marxistických intelektuálov, ktorí boli postihnutí stalinskými  represáliami  v päťdesiatych  rokoch. Zdeněk Doskočil vykresľuje Novomeského politický i ľudský portrét a zamýšľa sa nad motívmi jeho jednania v službe komunistickým ideám.

 

Pre Rádio Z Slovenskú mozaiku pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou Ministerstva kultúry ČR,  Úradu vlády ČR a Úradu  pre Slovákov žijúcich v zahraničí.