Kto sme a čo robíme

 

     

        BONA FIDE je nezisková organizace podporující umění, kulturní výměnu a minoritní projekty, včetně národnostních.

       Cílem našeho sdružení je vytvářet a produkovat kulturní projekty z různých oblastí uměleckého zaměření  / divadlo, rozhlas, multimédia, překlady hlavně slovenského jazyka,  jazyková a literární osvěta, národnostní akce a programy/

Další náplní našeho sdružení je:

-              podpora umělců při naplňování a tvorbě těchto aktivit

-              spolupráce s jinými neziskovými organizacemi a kulturními subjekty

-              rozvíjení interkulturního dialogu

-              pořádání kulturních, vzdělávacích, národnostních a aktivit pro děti a mládež

 

VZNIK SDRUŽENÍ

       BONA FIDE  bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 8.3.2001 pod jednacím číslem VS/l-1/46365/0l-2  a bylo mu přiděleno IČ  265 24 741

předseda: Mgr. Richard Trsťan

místopředseda a jednatel: MgA. Viera Kučerová