Aktuality

Slovenská mozaika 6. a 7. 6.2020 s prof. J. Rychlíkom DrSc

Slovenská mozaika  6. a 7. júna 2020 od 7:00 do 8:0 hod. na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky  bude prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc, historik a univerzitný profesor. V rozhovore nám prezradí čomu sa venoval v období pandémie, ako prebiehala výuka a aké bude znovuotvorenie univerzít a ako sa odrazia  súčasné vládne opatrenia v rámci česko-slovenských vzťahov.

Slovenská mozaika s MUDr. M. Babiakovou 8, 9 a 10 mája 2020

   Slovenská mozaika  8, 9 a 10. mája 2020 od 7:00 do 8:0 hod. na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky  je MUDr. Mira Babiaková, vedúca lekárka psychiatrickej ambulancie Hélio – centrum pro duševní zdraví v Prahe. Po skončení LF UK v Bratislave nastúpila do Psychiatrickej liečebni Bohnice v Prahe. Porozpráva nám o nielen o svojej práci psychoterapeuta a lektora,  ale aj o tom,  ako zvládať  súčasnú dobu, v ktorej zažívame nové životné situácie.

                                       

Slovenská mozaika s Denisou Havrľovou

 Slovenská mozaika 25 a 26 apríla apríla 2020 od 7 do 8 hod. na Rádiu ZET

Hosťom dnešnej  Slovenskej mozaiky  je dokumentaristka,  režisérka, novinárka a rómska aktivistka Denisa Havrľová, V európskych štátoch žije od 7 do 14 miliónov Rómov. Ide o najpočetnejšie etnikum bez vlastného územia na starom kontinente. Snahou rómskych aktivistov je zvýšiť povedomie o ich kultúre, ochrana a podpora ľudských práv, prevencia diskriminácie a upozornenie na problémy, ktorým Rómovia v Európe čelia.     

      

Veľkonočná Slovenská mozaika

Slovenská mozaika bude tento krát patriť Veľkonočným sviatkom.   Etnografka  PhDr. Helena Nosková CSc. z Ústavu pro soudobé dejiny AV ČR  nám priblíži význam Veľkonočných   sviatkov  a  zvyky, ktoré sa k nim viažu .  V dnešnej dobe prežívame  väčšinou Veľkonočné sviatky   bez zvykov a tradícií. Momentálne však  sú vďaka pandémii  koronavíru COVAD 19 výnimočné aj vo svojej izolácii bez veľkonočných obradov.

  

Slovenská mozaika 22. 03. 2020 na Rádiu ZET

Hosťom Slovenskej mozaiky bude MUDr. Martin Lukáč, MD, PhD, MPH, vedúcikomunikácie pre Európu v Castleman Disease Collaborative Network. Po štúdiu medicíny na LF UK v Bratislave sa rozhodol rozšíriť svoje poznatky na univerzite v Londýne a to mu otvorilo cestu k medzinárodným výskumným projektom, akým je aj celosvetový register Castlemanovej choroby - ACCELERATE. Zaujimavostou je ze na liecbu Castlemanovej choroby je schvaleny liek tocilizumab, ktory sa v sucasnosti testuje aj na liecbu pacientov s COVID-19.

Slovenská mozaika s režisérom Vladom Ruskom

Slovenská mozaika 08. 03.  2020 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET

Hosťom  Slovenskej mozaiky bude  divadelný a rozhlasový režisér Vlado Rusko. Porozpráva nám o svojich cestách z rodného Slovenska do Prahy, ktoré podnikol najprv ako študent DAMU, neskôr už pracovne ako  režisér. Dnes žije Vlado Rusko v Prahe,  je renomovaným rozhlasovým režisérom a realizuje sa vo viacerých umeleckých oblastiach. V rozhovore zaspomína aj na svojho otca,  režiséra Vladmíra Ruska, ktorý celý život pôsobil v Slovenskom rozhlase.                   

Stránky